بروز بلاگ|دانلود جدید ترین بازی های کامپیوتری 2013و2014+اخبار بازی های جدید + دانلود تریلر بازی ها + تصاویر بازی + اطلاعات + تاریخ انتشار دانلود _ تریلر _ بازی _ دانلود تریلر بازی های جدید . دانلود تریلر جدید ترین بازی های دنیا . دانولد جدید ترین تریلر منتشر شده از جدید ترین بازی ها . اولین تریلر بازی ها . دانلود تریلر از گیم پلی بازی ها . تصاویر بازی ها . جدید ترین تصاویر بازی ها . تصاویر بازی های جدید . اسکرین شات های بازی ها . عکس بازی ها . اسکرین شات های بازی های جدید در حال ساخت . تصاویر از محیط بازی ها . تصاویر از گیم پلی بازی ها . نقد و بررسی بازی ها .نقد وبرسی بازی های جدید . بهترین نقد و بررسی بازی ها .پیش نمایش بازی ها .اولین پیش نمایش بازی های جدید . پیش نمایش بازی های جدید . پیش جدید ترین بازی های صنعت گیم . دانلود تصاویر بازی ها . تاریخ انتشار بازی ها .تاریخ انتشار دقیق بازی ها .جدید ترین تاریخ انتشار بازی ها . دقیق ترین تاریخ انتشار بازی . تاریخ انتشار جدید ترین بازی ها . بهترین بازی سال . بهترین بازی دنیا . ساخت گیم . ساخت بازی های کامپیوتری . اطلاعات بازی های کامپیوتری . جدید ترین اطلاعات بازی های جدید . بهترین اطلاعات بازی ها .اطلاعات دقیق بازی ها. اخبار بازی ها .جدید ترین اخبار بازی ها. اولین اخبار بازی ها. اخبار جدید ترین بازی های در حال ساخت .سیستم مورد نیاز بازی ها . بهترین بازی های 2014 و 2015 . بازی های 2015 . دانلود بازی جدید 2015 .دانلود 2015 .2015 .2014 .2016 .2017 .بازی های سال 2015 .بازی های منتشر شده در سال 2015 . جدید ترین بازی های 2015 . گیم 2015 . دانلود تریلر جدید ترین بازی های 2015 و 2016. تصاویر بازی های 2015 و 2016 .اطلاعات بازی های 2015 .2016 دانلود بهترین بازی های 2013و2014_دانلود بازی جدید_دانلود گرافیکی ترین بازی های جهان_دانلود پر گرافیک ترین بازی های دنیا_دانلود جدید ترین بازی های 2013و2014_دانلود بازی های 2013و2014_دانلود بازی جدید_دانلود بازی_دانلود بهترین بازی های 2013و2014- بازیهای جدید-جدید ترین بازی های کیمپیوتری-گیم های جدید-جدیدترین بازی های رایانه ای- دانلود بازی های جدید برای کامپیوتر-دانلود جدید ترین بازی های pc-دانلود بازی جدید-اخبار جدید ترین بازی های 2014و2015-اخبار بازی های جدید_اخبار بازی های در حال ساخت-اخبار بازی های اینده _اخبار بازی ها_اخبار بازی های جدید_تریلر جدید ترین بازی های 2013و2014_تریلر جدید ترین بازی ها_تصاویر جدید ترین بازی های 2013و2014و2015_تصاویر بهترین بازی ها http://1392714.mihanblog.com 2020-09-24T02:26:12+01:00 text/html 2014-08-30T10:18:25+01:00 1392714.mihanblog.com alireza G2014 سلام http://1392714.mihanblog.com/post/208 <a href="http://asgame.ir/" target="_blank" title=""><b><font size="3">سلام به همه دوستان</font></b><div><b><br></b></div><div><font size="7" color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 204, 51);"><b>لطفا به سایت جدید مراجعه فرمایید</b></font></div></a><div><b><br></b></div><div><a href="http://asgame.ir/" target="_blank" title=""><font size="7" color="#ffcc33" style="background-color: rgb(255, 0, 0);">http://asgame.ir/</font></a></div> text/html 2014-08-05T18:20:55+01:00 1392714.mihanblog.com alireza G2014 تصاویر بازی Assassin’s Creed: Rogue http://1392714.mihanblog.com/post/204 <div style="text-align: center;"><span style="line-height: 23px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);"><b><font size="3" color="#990000">Assassin’s Creed: Rogue&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><font color="#339999"><span style="line-height: 23px; text-align: justify;">اولین تصاویر بازی&nbsp;</span></font></b></span><font color="#339999"><span style="line-height: 23px;"><b>Assassin’s Creed: Rogue</b></span></font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="text-align: justify; line-height: 23px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><font color="#339999">تصاویر بازی&nbsp;</font></b></span><font color="#339999"><span style="line-height: 23px;"><b>Assassin’s Creed: Rogue</b></span></font></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239); font-size: 12px; line-height: 23px;"><font color="#222222"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><img width="505" height="314" src="http://par30game.ir/wp-content/uploads/2014/08/Assassins-Creed-Rogue-1-588x365.jpg?df2a6e" class="attachment-628x314 wp-post-image" alt="Assassins Creed Rogue-1" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; width: 689px; height: 363px; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 23px; text-align: justify;"></div> text/html 2014-08-05T16:47:57+01:00 1392714.mihanblog.com alireza G2014 تصاویر بازی Resident Evil Remake http://1392714.mihanblog.com/post/203 <div style="text-align: center;"><span style="line-height: 23px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#cc0000" size="3"><b>Resident Evil Remake</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify; line-height: 23px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#222222" size="2"><b>تصاویر بازی Resident Evil Remake</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify; font-size: 12px; line-height: 23px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#222222"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img width="622" height="314" src="http://par30game.ir/wp-content/uploads/2014/08/Resident-Evil-Remake2-628x317.jpg?df2a6e" class="attachment-628x314 wp-post-image" alt="Resident Evil Remake" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; width: 689px; height: 363px; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 23px; text-align: justify;"></span></div> text/html 2014-08-04T17:31:54+01:00 1392714.mihanblog.com alireza G2014 تصاویر جدید بازی The Vanishing of Ethan Carter + تاریخ انتشار بازی http://1392714.mihanblog.com/post/202 <div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#cc0000">The Vanishing of Ethan Carter</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" color="#006600">تصاویر جدید بازی The Vanishing of Ethan Carter</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" color="#006600">تاریخ انتشار بازی The Vanishing of Ethan Carter</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img width="628" height="304" src="http://par30game.ir/wp-content/uploads/2014/08/The-Vanishing-of-Ethan-Carter3-628x304.jpg?df2a6e" class="attachment-628x314 wp-post-image" alt="The Vanishing of Ethan Carter" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; width: 689px; height: 363px; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 23px; text-align: justify;"></div> text/html 2014-08-04T17:07:18+01:00 1392714.mihanblog.com alireza G2014 تصاویر جدید بازی World of Speed http://1392714.mihanblog.com/post/201 <div style="text-align: center;"><span style="line-height: 23px; text-align: justify;"><b><font size="3" color="#cc0000">World of Speed</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px; line-height: 23px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify; line-height: 23px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" color="#000099"><b>تصاویر جدید بازی World of Speed</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><font size="2" color="#000099"><span style="text-align: justify; line-height: 23px;">اخرین اسکرین شات های بازی&nbsp;</span><span style="line-height: 23px; text-align: justify;">World of Speed</span></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 23px; text-align: justify;"><br></span></span></div><div style="text-align: center;"><img width="624" height="314" src="http://par30game.ir/wp-content/uploads/2014/08/World-of-Speed-McLaren-MP4-12C-628x316.jpg?df2a6e" class="attachment-628x314 wp-post-image" alt="World of Speed McLaren MP4-12C" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; width: 689px; height: 363px; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 23px; text-align: justify;"></div> text/html 2014-08-03T18:20:31+01:00 1392714.mihanblog.com alireza G2014 دانلود تریلر جدید بازی The Last of Us: Remastered http://1392714.mihanblog.com/post/200 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Yekan; text-align: justify;"><b><font size="3" color="#cc0000">The Last of Us: Remastered</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font face="Yekan" size="2" color="#993300"><b>دانلود تریلر جدید بازی The Last of Us: Remastered</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font face="Yekan" size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://par30game.ir/wp-content/uploads/2014/07/last_of_us_render.jpg?df2a6e" alt="دانلود تریلر جدید بازی The Last of Us: Remastered"></div> text/html 2014-08-03T18:06:02+01:00 1392714.mihanblog.com alireza G2014 تصاویر جدید بازی Tom Clancy’s The Division http://1392714.mihanblog.com/post/199 <div style="text-align: center;"><span style="line-height: 23px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><font size="3" color="#cc0000">Tom Clancy’s The Division</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify; line-height: 23px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#222222" size="2"><b>تصاویر جدید بازی Tom Clancy’s The Division</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="text-align: justify; line-height: 23px;"><font color="#222222">جدید ترین تصاویر منتشر شده از بازی&nbsp;</font></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 23px; text-align: justify;">Tom Clancy’s The Division</span></font></b></div><div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img width="558" height="314" src="http://par30game.ir/wp-content/uploads/2014/08/screenshot-3-628x353.jpg?df2a6e" class="attachment-628x314 wp-post-image" alt="screenshot-3" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 23px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: none; width: 689px; height: 363px;"></div></div> text/html 2014-08-02T16:38:22+01:00 1392714.mihanblog.com alireza G2014 دانلود تریلر بازی Mass Effect http://1392714.mihanblog.com/post/198 <div style="text-align: center;"><b><span style="line-height: 23px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#cc0000">Mass Effect</font></span></b></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 23px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><font size="2"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify; line-height: 23px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" color="#000099"><b>دانلود تریلر بازی Mass Effect</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000099"><span style="text-align: justify; line-height: 23px;">اولین تریلر بازی&nbsp;</span><span style="line-height: 23px; text-align: justify;">Mass Effect</span></font></b></div><div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img width="501" height="314" src="http://par30game.ir/wp-content/uploads/2014/06/e3-2014-mass_effect_4-583x365.jpg?df2a6e" class="attachment-628x314 wp-post-image" alt="e3-2014-mass_effect_4" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 23px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: none; width: 689px; height: 363px;"></span></div></div> text/html 2014-08-02T16:07:04+01:00 1392714.mihanblog.com alireza G2014 دانلود جدید ترین تریلر بازی FIFA 15 + تاریخ انتشار بازی http://1392714.mihanblog.com/post/197 <div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000" size="3">FIFA 15</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#999999">دانلود جدید ترین تریلر بازی</font> <font color="#ffcc00">FIFA 15</font></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#999999">&nbsp;تاریخ انتشار بازی</font><font color="#ffcc00">&nbsp;</font></font></b><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ffcc00">FIFA 15</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://par30game.ir/wp-content/uploads/2014/08/ff15prev.jpg?df2a6e" alt="دانلود جدید ترین تریلر بازی FIFA 15 + تاریخ انتشار بازی"></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div> text/html 2014-08-01T17:31:31+01:00 1392714.mihanblog.com alireza G2014 دانلود تریلر انگلیسی بازی شبگرد:طلوع تاریکی http://1392714.mihanblog.com/post/196 <div style="text-align: center;"><span style="line-height: 23px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#cc0000"><b>شبگرد:طلوع تاریکی</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 23px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#ff6600"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify; line-height: 23px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" color="#cc6600"><b>دانلود تریلر انگلیسی بازی شبگرد:طلوع تاریکی</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#cc6600"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="text-align: justify; line-height: 23px;">اخرین تریلر بازی&nbsp;</span><span style="line-height: 23px; text-align: justify;">شبگرد:طلوع تاریکی به زبان انگلیسی</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 23px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img width="497" height="314" src="http://par30game.ir/wp-content/uploads/2014/08/ii-578x365.jpg?df2a6e" class="attachment-628x314 wp-post-image" alt="ii" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; width: 689px; height: 363px; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 23px; text-align: justify;"></div> text/html 2014-08-01T17:16:44+01:00 1392714.mihanblog.com alireza G2014 تصویر کاور بازی FIFA 15 + تاریخ انتشار بازی http://1392714.mihanblog.com/post/195 <div style="text-align: center;"><span style="line-height: 23px; text-align: justify;"><b><font size="3" color="#cc0000">FIFA 15</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 23px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><font size="2"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify; line-height: 23px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><b><font color="#009900">تصویر کاور بازی</font><font color="#222222"> </font><font color="#999999">FIFA</font><font color="#222222"> </font><font color="#ffcc00">15</font></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><font size="2"><span style="text-align: justify; line-height: 23px;"><font color="#009900">تاریخ انتشار بازی</font><font color="#222222">&nbsp;</font></span><span style="line-height: 23px; text-align: justify;"><font color="#999999">FIFA</font></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 23px; text-align: justify;"> </span><span style="line-height: 23px; text-align: justify;"><font color="#ffcc00">15</font></span></font></b></span></div><div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img width="589" height="314" src="http://par30game.ir/wp-content/uploads/2014/08/ff15prev.jpg?df2a6e" class="attachment-628x314 wp-post-image" alt="ff15prev" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 23px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: none; width: 689px; height: 363px;"></div></div> text/html 2014-07-31T17:30:08+01:00 1392714.mihanblog.com alireza G2014 دانلود تریلر جدید بازی Call of Duty: Advanced Warfare + تاریخ انتشار بازی http://1392714.mihanblog.com/post/194 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Yekan; text-align: justify;"><b><font size="3" color="#cc0000">Call of Duty: Advanced Warfare</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Yekan; font-size: 13px; text-align: justify;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font face="Yekan" size="2" color="#663300"><b>دانلود تریلر جدید بازی Call of Duty: Advanced Warfare</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#663300"><b><span style="text-align: justify;"><font face="Yekan">&nbsp;تاریخ انتشار بازی&nbsp;</font></span><span style="font-family: Yekan; text-align: justify;">Call of Duty: Advanced Warfare</span></b></font></div><div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img width="558" height="314" src="http://par30game.ir/wp-content/uploads/2014/06/image_call_of_duty_advanced_warfare-25280-2939_0004-628x353.jpg?df2a6e" class="attachment-628x314 wp-post-image" alt="image_call_of_duty_advanced_warfare-25280-2939_0004" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 23px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: none; width: 689px; height: 363px;"></div></div> text/html 2014-07-31T17:16:40+01:00 1392714.mihanblog.com alireza G2014 دانلود تریلر جدید از نسخه ی بتای بازی The Crew + تاریخ انتشار بازی http://1392714.mihanblog.com/post/193 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#cc0000"><b>The Crew</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#996633"><b>دانلود تریلر جدید از نسخه ی بتای بازی The Crew</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#996633"><b>تاریخ انتشار بازی The Crew</b></font></div><div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img width="418" height="314" src="http://par30game.ir/wp-content/uploads/2014/05/the_crew_2014_game-1024x768-486x365.jpg?df2a6e" class="attachment-628x314 wp-post-image" alt="the_crew_2014_game-1024x768" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 23px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: none; width: 689px; height: 363px;"></div></div> text/html 2014-07-30T16:37:59+01:00 1392714.mihanblog.com alireza G2014 تصاویر جدید بازی The Last of us: Remastered http://1392714.mihanblog.com/post/192 <div style="text-align: center;"><span style="line-height: 23px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#cc0000"><b>The Last of us: Remastered</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 23px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" color="#cc0000"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#996633"><span style="line-height: 23px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>تصاویر جدید بازی The Last of us: Remastered</b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="2" color="#996633"><b><span style="line-height: 23px;">اخرین تصاویر بازی&nbsp;</span><span style="line-height: 23px;">تصاویر جدید بازی The Last of us: Remastered</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#222222"><span style="font-size: 12px; line-height: 23px;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img width="540" height="314" src="http://par30game.ir/wp-content/uploads/2014/07/TLOU-New-Screen1-628x365.jpg?df2a6e" class="attachment-628x314 wp-post-image" alt="TLOU New Screen" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 23px; margin: 0px; padding: 0px; border: none; width: 689px; height: 363px;"></div></div> text/html 2014-07-30T16:21:49+01:00 1392714.mihanblog.com alireza G2014 تصاویر جدید بازی Assassin’s Creed Unity http://1392714.mihanblog.com/post/191 <div style="text-align: center;"><span style="line-height: 23px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><font color="#cc0000" size="3">Assassin’s Creed Unity</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px; line-height: 23px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><font color="#339999"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px; line-height: 23px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><font color="#339999">تصاویر جدید بازی Assassin’s Creed Unity</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#339999"><span style="font-size: 12px; line-height: 23px;">اخرین تصاویر منتشر شده از بازی&nbsp;</span><span style="font-size: 12px; line-height: 23px;">Assassin’s Creed Unity</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#339999"><span style="font-size: 12px; line-height: 23px;">اسکرین شات های جدید از بازی&nbsp;</span><span style="font-size: 12px; line-height: 23px;">Assassin’s Creed Unity</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 23px; background-color: rgb(239, 239, 239);"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img width="558" height="314" src="http://par30game.ir/wp-content/uploads/2014/07/image_assassin_s_creed_unity-25823-2908_0006-628x353.jpg?df2a6e" class="attachment-628x314 wp-post-image" alt="image_assassin_s_creed_unity-25823-2908_0006" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 23px; margin: 0px; padding: 0px; border: none; width: 689px; height: 363px;"></div></div>